Nuttige informatie

 

Waarom droog hout?

Als je vers brandhout zou branden in je kachel of cassette gaat er veel warmte verloren naar de verdamping van het water. Hierdoor krijg je ook een enorme rookontwikkeling, waardoor je ruiten, kachel en schoorsteen door roetvorming worden aangetast. Je kan ook moeilijk het vuur aanhouden.

Waarom bieden wij u droog brandhout aan op paletten:

- om een optimale verbranding te verkrijgen,
- zodat u het meteen kan gebruiken,
- zodat u geen grote hoeveelheden hoeft op te slaan,
- zodat u de energiekost kan spreiden,
- zodat u het ook in een garage of eerder gesloten ruimte kan opslaan,
- het is netjes op paletten gestapeld.

Wel even oppassen: soms kan het gebeuren dat het hout wat vochtiger is bij de levering, maar het hout dat wij verkopen is wel degelijk ovengedroogd hout met <20% vochtigheid. Elk palet wordt gemeten bij aankomst op ons depot.

Hoe komt dit dan? Het hout wordt in openlucht bewaard met een bescherming bovenop tegen insijpeling. De lucht kan op deze manier goed door de paletten jagen. Het enige nadeel is dat het hout in vochtigere periodes ook wat van de vocht terug opslaat. Soms gebeurt het ook dat de buitenste blokken wat regen ertegenaan krijgen. Het hout droogt in herfst en winter minder snel dan in de lente of de zomer. Maar.. de kern van het hout is wel goed droog zodanig dat, indien u het hout een paar dagen voor gebruik reeds binnenhaalt, het ideaal droog zal zijn om te verbranden.

Opslag

Om uw hout droog te krijgen of het droog te houden en zo de optimale verbrandingswaarden te bereiken moet u enkele regels in acht nemen:

- Het is belangrijk dat de lucht langs alle kanten aan het hout kan, best op een luchtige, zonnige en droge plaats (zuidkant is ideaal) opslaan. Hiervoor leg je het hout best onder een afdak waar het beschut is tegen regen. Leg het ook niet op de grond, het grondwater houdt uw hout nat.

- Tussen de verschillende stapels (paletten) moet een handbreedte afstand zijn.

- Het natuurlijk drogen van hout duurt minstens 1 jaar (liefst 2 jaar), je moet dan ook zorgen dat je opslagplaats groot genoeg is. Hetgeen je niet nodig hebt bij aankoop van droog hout.

De droogtijd van bijvoorbeeld:
* Populier en Spar: minstens 1jaar
* Berk, Linde en Els: minstens 1.5jaar – 2jaar
* Es, Eik, Beuk en fruitbomen: minstens 2 jaar

- Leg het hout niet binnen in de garage, het kan er niet voldoende drogen en het vocht zit in je huis (droog hout kan wel binnen).

- Laat het hout alvorens je het gaat gebruiken, enkele dagen op kamertemperatuur komen, want in de herfst en in de winter neemt het de luchtvochtigheid op.

- Het brandhout moet kunnen ademen, draai er dus zeker geen plastic folie rond.

 

Uitleg m³ - Stère:

Eén stère is gelijk aan 1m³ hout gezaagd op 1m... Maar, als je de stukken kleiner zaagt, dan neemt 1m³ minder plaats in beslag. Zo heb je bijvoorbeeld 1stère hout dat overeenkomt met 0.55m³ als het correct gestapeld is en gezaagd op 20cm.

Zo komt het dus dat 1 stère van ons hout dat gezaagd is op 30 à 33cm en netjes gestapeld is op een palet overeenkomt met 0.67m³. Bijgevolg heb je +- 3stère hout voor 2m³.

1stère gezaagd op 20cm = 0.55m³
>1stère gezaagd op 33cm = 0.67m³
1stère gezaagd op 50cm = 0.80m³

voor meer uitleg zie ook:
http://www.woodnet.com/nl/filliere/fed_contenu.asp?docid=1071&fedid=8 http://leerwiki.nl/Wat_is_belangrijk_bij_het_kopen_van_brandhout%3F

Vuurtje aanmaken: (*)

Hieronder één mogelijkheid, je kan anders ook een aanmaakblokje gebruiken:

1) Neem krantenpapier en maak er proppen van;
2) Leg deze op een hoop in de kachel of haard;
3) Rangschik hierover een paar aanmaakhoutjes;
4) Hierop legt u enkele stukken dikker hout, zorg dat je de proppen papier nog kunt zien;
5) Steek het papier op verschillende plaatsen tegelijk aan.

Je kan ook een "K-Lumet" aanmaakblokje gebruiken. Leg dit onder twee blokken hout (niet tegen schorskant), zorg dat er lucht onderdoor kan en leg er nog een klein stuk bovenop.

Verbranding van hout schadelijk voor het milieu?

De verbranding van hout en de daarbij horende afgifte van CO2 is eigenlijk een nuloperatie.
Hoe komt dat? De boom neemt tijdens zijn groei een bepaalde hoeveelheid CO2 op uit de lucht. Als je het hout van die boom verbrandt, dan komt evenveel CO2 vrij, als wat deze boom heeft opgenomen.
Je zou dus kunnen zeggen: ‘Laat de boom gewoon staan dan neemt hij de CO2 op en zijn we ervan verlost’. Maar niets in minder waar!! Als je de boom in het bos gewoon zou laten afsterven, dan komt het aanwezige CO2 hierbij eveneens vrij.
Dus blijft het CO2–neutraal en doe je het milieu geen kwaad aan, je draagt niet bij tot de opwarming van de aarde. Hout is een duurzame bron van energie.

 

Brandwonden? (*)

Wie met vuur speelt…. Tja, ongevallen gebeuren: hierbij enkele nuttige tips van het rode kruis (http://www.rodekruis.be):

De gulden regel blijft nog steeds :
“Eerst water, de rest komt later!”

Wat doe je?

• Koel de brandwonde zo snel mogelijk af met koel of lauw leidingwater. Als er geen leidingwater aanwezig is, dan kan je ook koelen met slootwater of natte doeken het is altijd beter dan niets. (de straal water niet rechtstreeks op de wonde spuiten, laat het er zacht overheen lopen!)
• Alarmeer bij ernstige brandwonden de hulpdiensten (112).
• Blijf 20 minuten afkoelen, of tot de pijn verlicht is.
• Leg een nat verband op de wonde: steriel kompres of zuivere doek
• Hou het slachtoffer warm.
• Verwijs het slachtoffer naar een arts.

Ook bij brandwonden of brandwondjes is de tetanusvaccinatie van het slachtoffer belangrijk, dat is één van de redenen dat je naar een arts verwijst.

1) Maak een brandblaar NOOIT open!
2) Trek NOOIT ingebrande kledingsstukken los!
3) Smeer NIETS op serieuze brandwonden!

Schoorsteenbrand (*)

Oorzaken van schoorsteenbrand

De voornaamste oorzaken van een schoorsteenbrand zijn:

1. roetophoping of teervorming in het kanaal,
2. verbranden van te nat hout,
3. stoken van het verkeerde hout (harsrijk hout zoals dennenhout) in combinatie met punt 1 of 2,
4. te weinig beluchting,
5. verhouding tussen de kachel en het rookkanaal komt niet overeen,
6. een beschadigd rookkanaal.

Rechthoekige rookkanalen zijn moeilijker te vegen en brengen dus een groter risico met zich mee als het aankomt op schoorsteenbranden.

Tijdens een schoorsteenbrand kan de temperatuur in je schouw oplopen tot wel 1400°C of meer. De binnenkant van de schoorsteen kan hierdoor volledig vernield worden maar bovenal kan deze brand ook overslaan naar de rest van de woning met desastreuze gevolgen!

De meeste schoorsteenbranden zijn herkenbaar aan een sterke rookontwikkeling die soms ook in het huis terecht komt, een licht bulderend geluid in het rookkanaal (net een helikopter die overvliegt) en een sterkere trek. (soms valt het niet meteen op!) Vlammen kunnen verscheidene meters boven de schoorsteen uitkomen.

Indien u een schoorsteenbrand heeft moet u het volgende doen:
- Denk eerst aan uw eigen veiligheid!
- Verwittig onmiddellijk de brandweer (ook al krijg je het vuur zelf geblust)!
- Indien mogelijk: probeer een paar kilo's zout in het vuur te strooien. Hierdoor dooft het vuur normaal gezien binnen een tiental minuten.
- Probeer om nog snel alle luchtinlaten van de kachel te sluiten.
- Verlaat zo snel mogelijk de woning.

Blussen met water is geen optie, de schoorsteen zal dan scheuren of zelfs ontploffen. De reden hiervan is dat 1 liter water wordt omgezet in 1700 liter stoom en die kan de schoorsteen niet snel genoeg afvoeren.

 

(*) Deze gegevens zijn louter informatief - wij zijn niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen - voor meer informatie gelieve contact op te nemen met de bevoegde instanties!

 
 

design by Free CSS Templates